AKADEMAS™  ismini oluştururken Akademos’tan ilham aldık. Akademos, bir terim olarak milattan önce 387 yılında Platon (Eflatun) tarafından bir felsefe okulunun ismi olarak kullanılmıştır. Bu terim, günümüzdeki “üniversite” kavramını oluşturan bileşenlerden birisi olan“akademi” terimine öncülük etmektedir. AKADEMAS™, ağırlıklı olarak eğitim içeriklerini Türkiye’nin öncü üniversite, kolejleri ile işbirliği içerisinde olup, uzman, doktor, doçent ve profesörler eşliğinde, ayrıca sektörünün uzmanı olan kişiler tarafından oluşturulmuş eğitim içeriklerini aday üyelerine ücretli veya ücretsiz sunan dijital eğitim sağlayıcı kurumdur. Akademas bünyesinde, profesyonel gelişim eğitimleri ve türevleri bir çok eğitim içerikleri bir arada sunulur. Kuruluş felsefesi olarak belirlediğimiz vizyonumuz, bireylerin ve gerçek hayata uygun gerçek ihtiyaçlarını karşılayan eğitimler vermektir. Verdiğimiz tüm hizmetlerde ve eğitim süreçlerinde ISO 9001 kalite anlayışını ve müşteri memnuniyeti esasını hayata geçiren bir yaklaşımı sunmaktayız.
Akademas™ Akademi A/S ‘nin misyonu; sistematik düşünme yetisine sahip, yerel ve küresel konulara duyarlı, uluslararası standartlara uygun, bilimsel, teknolojik, kültürel bilgi birikimine katkıda bulunan; evrensel düşünce ve değerleri destekleyen, geleceğin başarılı bireyleri olacak iş gücünü yetiştirmektir.
Akademas™ ‘ın vizyonu; akademik özgürlüklere sahip çıkarak, asli olarak öğrencilerini, kısıtlamaların olmadığı bir ortamlarda eğitmektir. Akademas™, bilimsel yöntemleri ilke alarak, bilgi değişimi yoluyla, genel geçer değerlere dayalı yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu gelişimi teşvik edecek akademik öğrenim ortamı oluşturmayı ve toplumun aydınlanmasında öncü bir rolü üstlenmeyi hedeflemektedir.
Düşüncelerine önem verdiğimiz müşterilerimizin, ihtiyaçlarına önem veririz. Bu sebeple en büyük önceliklerimizden birisi müşterilerimizdir.Müşterimiz daima önemlidir.Sözlerimiz, eylemlerimiz, davranış biçimlerimiz ve kararlarımız kendi içinde tutarlı bir bütündür. Yerine getiremeyeceğimiz vaatler vermeyiz, söz ve taahhütlerimizi mutlaka hayata geçiririz. Her birimiz, itibarımızı koruma ve yükseltme bilinciyle hareket ederiz.

Müşteriyle ilişkilerimizde karşılıklı güven ilkesini benimseriz. Hem müşterimizin hem de işletmemizin hakkını gözetiriz.

Sektörümüze en iyi uygulamaları ve bilimsel gelişmeleri takip eder, daha iyisini yapmayı hedefleriz.

Hizmet aşamalarındaki kalite çıtasını sürekli yükseltiriz.

Dürüstlük ilkesiyle rekabetçi koşullar altında birinciliği hedefleriz.

Çalışanlarımızın bireysel farklılıklara saygı gösterir, aynı hedef için tek bir ekip olarak çalışırız.

Birbirimize danışır, birlikte öğrenir ve yeteneklerimizi geliştiririz.

Vizyon ve misyonumuza hizmet eden rekabetçi ve adil hedefleri belirleriz.

Değişen müşteri gereksinimleri önceden görür, proaktif bir yaklaşım ile hızla çözüm üretmeye çalışırız. Önceliklerimizi müşterimizin öncelikleri belirler.

Pazardaki yeni fırsatları tespit eder ve değişime hızla uyum sağlayarak hareket kabiliyetimizi artırırız.

Çalışanlarımızın ve müşterilerimiz önerdiği tüm yeni ve farklı fikirleri kucaklar sahip çıkarız.

 

 

 

“Bende 1 bilgi var, sende 1 bilgi var. Ben sana 1 bilgi versem, sen bana 1 bilgi versen, bende 2 bilgi, sende de 2 bilgi olur.”

Konfüçyüs